პირველ მაისს შპს „სიო“-მ დაიწყო შინმოვლის სპეციალისტების მეექვსე ნაკადის მომზადება. მსმენელებს სალექციო კურსის დაწყებამდე გაეწიათ ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებით.

2

3