შპს „სიო“-მ მონაწილეობა მიიღო პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობის ღონისძიებაში, სახელწოდებით „ისწავლე დასაქმებისთვის“

2134