უმაღლესი კვალიფიკაციის მსურველი სტუდენტებისათვის საექთნო საქმეში, საზოგაოებრივ კოლეჯ „შპს სიომ“ გაზარდა მისაღები აბიტურიენტების რაოდენობა