17 ივნისს, დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს ორგანიზებით გაიმართა დასაქმების ფორუმი 2022, სადაც მიწვეული იყო საზოგადოებრივი კოლეჯი „სიო“.  ფორუმზე მოხდა შეხვედრა დაინტერესებულ პირებთან, დავარიგეთ ფლაერები და მცირედი დემონსტრაციის სახით კოლეჯის სტუდენტებმა (ლექტორ/მასწავლებლების მეთვალყურეობით) შესთავაზეს მსურველებს წნევის გასინჯვა. იხილეთ ფოტო მასალა:

1 41 11 11 21 3